PROFIL KARIÉRA Z TLAČE
EUROPALACE Žilina BAJZOVA Žilina BERNOLÁKOVA Žilina KOMENSKÉHO Žilina
KIKA Žilina
POĽNÁ EUROPALACE

Správa budov a tepelné hospodárstvo

 

Voľba správcovskej spoločnosti polyfunkčných domov je podriadená spoločnému rozhodnutiu vlastníkov bytov.

Skupina SSiM je pripravená prevziať správcovstvo vo všetkých svojich realizovaných polyfunkčných domoch, obdobne ako pri polyfunkčnom dome na Ul. Antona Bernoláka v Žiline.
K tomuto kroku sme pristúpili po zhodnotení finančných ponúk spoločností, ktoré sa správou budov zaoberajú. Pri zistení, že náklady spojené s nájmom by sa týmto krokom pre našich nájomníkov podstatne navýšili, dospeli sme k rozhodnutiu spravovať realizované polyfunkčné domy vo vlastnej réžii. Naším prvoradým cieľom je vychádzať v ústrety vlastníkom bytov.

 


Výhody správcovstva SSiM, s.r.o.:

- suverénne najnižšie garantované ceny správy v porovnaní s ostatnými správcovskými spoločnosťami v Žiline,

- zmluvná garancia predaja tepelnej energie a teplej úžitkovej vody vlastníkom bytov za nákupnú cenu /bez
  navýšenia, bez prirážok stratného - t.j. cca o 25% lacnejšie v porovnaní s obvyklou cenou predaja TE a TÚV,

- investor a realizátor výstavby plynule prechádza do úlohy správcu budovy,

- bezodkladné riešenie vzniknutých technických a prevádzkových porúch,

- nadštandardné služby /upratovanie spoločných priestorov a prístupových komunikácií, zimná údržba/,

 

 

Správa budov a tepelné hospodárstvo

Správa budov a tepelné hospodárstvo Správa budov a tepelné hospodárstvo

 

Správa budov a tepelné hospodárstvo

Správa budov a tepelné hospodárstvo Správa budov a tepelné hospodárstvo

Copyright: SSiM, Webdesign: De©us