PROFIL KARIÉRA Z TLAČE
EUROPALACE Žilina BAJZOVA Žilina BERNOLÁKOVA Žilina KOMENSKÉHO Žilina
KIKA Žilina
POĽNÁ Žilina EUROPARK Žilina EUROPARK Košice Palác TRNITÁ Brno
POĽNÁ EUROPALACE

Profil a štruktúra spoločnosti SSiM

SSIM – OC, a.s.

dátum vzniku spoločnosti : 23.12.2005
IČO : 36437921
sídlo spoločnosti : Mariánske námestie 193/12, 010 01 Žilina

Spoločnosť je zameraná na realizáciu investičných zámerov v oblasti bytovej výstavby. Aktuálnym projektom spoločnosti je realizácia investičného zámeru výstavby polyfunkčného komplexu EUROPALACE.
Spoločnosť od svojho vzniku vstúpila do procesu zavádzania systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001, ktorý následne získala v roku 2008.

SSiM - OC, a.s. - Dokument "Zásady POLITIKY KVALITY" (PDF)

 

SSIM - EUROPARK, a.s.

dátum vzniku spoločnosti : 1.6.2006
IČO : 36364801
sídlo spoločnosti : Mariánske námestie 193/12, 010 01 Žilina
Spoločnosť je zameraná na realizáciu investičných zámerov v oblasti polyfunkčných, relaxačných a zábavných centier.
Aktuálnym projektom spoločnosti je realizácia investičného zámeru výstavby komplexu EUROPARK.

 

SSIM - Poľná, s.r.o.

dátum vzniku spoločnosti : 1.7.2006
IČO : 36615846
sídlo spoločnosti : Mariánske námestie 193/12, 010 01 Žilina
Spoločnosť je zameraná na realizáciu investičných zámerov výstavby polyfunkčného domu na ul. Poľná v Žiline.

 

 

Finanční partneri skupiny SSiM

 

 

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

 

 

FK Finance

 

 

DEXIA banka Slovensko, a.s.

Copyright: SSiM, Webdesign: De©us
<<  <  1  2  3  >  >>