PROFIL KARIÉRA Z TLAČE
EUROPALACE Žilina BAJZOVA Žilina BERNOLÁKOVA Žilina KOMENSKÉHO Žilina
KIKA Žilina
POĽNÁ Žilina EUROPARK Žilina EUROPARK Košice Palác TRNITÁ Brno
POĽNÁ EUROPALACE

Profil a štruktúra spoločnosti SSiM

História spoločnosti

Základovú dosku vytvorila spoločnosť SSiM s.r.o. v roku 2002 . Po zabezpečení financovania začala realizovať svoju myšlienku, budovať stavby polyfunkčného charakteru, kde budú byty určené k predaju i nájmu a obchodné priestory budú ponúknuté do prenájmu.
Spoločnosť zrealizovala výstavbu PD na ul. Bernolákovej a PD na ul. Komenského a v druhej etape plynule prešla do správcovskej spoločnosti, ktorou chce zvýšiť kvalitu bývania vo všetkých projektoch, ktoré sú a budú realizované.
Jadro investičnej skupiny dnes tvoria spoločnosti:         

SSIM, s.r.o. SSIM - OC, a.s.
SSIM Development, s.r.o. SSIM - EUROPARK, a.s.
Byty - Slovakia,s.r.o. SSIM - Poľná, s.r.o.

 

 

 

SSiM - OC, a.s. - Dokument "Zásady POLITIKY KVALITY" (PDF)

SSiM - OC, a.s. získala Certifikát STN EN ISO 9001:2001

Tieto spoločnosti vznikli na základe zlepšenia a priehľadnosti ďalších projektov. Všetky tieto dcérske spoločnosti realizujú svoje projekty z menšej časti z vlastných zdrojov, ale väčšinu finančných prostriedkov získava od bankových subjektov s ktorými už dnes veľmi úzko spolupracuje.


Požiadavky, ktoré kladie SSiM na lokality bývania:

- dopravná dostupnosť a infraštruktúra (MHD, pešia dostupnosť, individuálna automobilová doprava a parkovanie)
- občianska vybavenosť (obchodná sieť, ponúkané služby, predškolské a školské zariadenia, zdravotnícke zariadenia)
- hlučnosť, prašnosť a ekológia (poloha v závislosti od dopravných tepien a priemyselných zón, zeleň, relax)
- architektonická a hmotová vhodnosť (pohľad na architektúru okolitej zástavby, tvarové riešenia, technické možnosti)
- svetlotechnika – jeden z najvýznamnejších faktorov výberu vhodnej lokality je množstvo slnečného svetla, ktoré sa dostane do bytu počas celého dňa.

 

 

Finanční partneri skupiny SSiM

 

 

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

 

 

FK Finance

 

 

DEXIA banka Slovensko, a.s.

Copyright: SSiM, Webdesign: De©us
<<  <  1  2  3  >  >>