PROFIL KARIÉRA Z TLAČE
EUROPALACE Žilina BAJZOVA Žilina BERNOLÁKOVA Žilina KOMENSKÉHO Žilina
KIKA Žilina
POĽNÁ EUROPALACE

Obchodný a parkovací dom PARK 3 v Brne (Česká republika)

PARK3 BrnoRiešené územie pre výstavbu obchodného a parkovacieho domu PARK 3 v Brne zahŕňa menšie pozemky ležiace v centre mesta, v mieste križovatky ulíc Úzka a Dornych. Ide o frekventovaný dopravný uzol hlavne kvôli tesnej blízkosti hlavnej vlakovej a autobusovej stanice. Rušnosť je spôsobená aj prítomnosťou dvoch väčších komerčných centier - obchodného domu Tesco a nákupnej galérie Vaňkovka.
Návrh využíva koncepciu polyfunkčného domu, ktorého náplň sa odvíja od základných potrieb daného územia. Tri základné zóny (parky) zlepšujú, prípadne rozvíjajú súčasný stav lokality - car park (hromadné garáže), green park (strešná záhrada) a shopping park (ide o rôzne doplnkové funkcie ako fitness, wellnes, kancelárie, obchody atď.). Celková kapacita parkovacej zóny vrátane hromadných garáží sa pohyubuje okolo 266 miest.
Samotný objekt zaberá väčšinu riešeného územia. Jedná sa o dva dilatačné celky so šiestimi a siedmimi nadzemnými podlažiami, ktoré však nie sú rovnako vysoké. Dôvodom je konštrukčná výška v jednotlivých častiach budovy (v komerčnej časti výrazne vyššia). Tvar budovy vychádza zo zložitých, často limitujúcich podmienok, kvôli ktorým sa neuvažuje ani s podzemnými podlažiami.
Do objektu je možné vstúpiť priamo z ulice, ale aj z terasy OD Tesco, ktorá dnes prepája vlakovú a autobusovú stanicu. Pre zásobovanie a vjazdy do objektu je vyhradená severná fasáda. Objektom prestupujú okrem dopravnej rampy tri únikové schodištia a dva výťahy. Hlavným transportným prvkom je dvojica eskalátorov v hlavnom átriu usporiadaná do kríža.
Konštrukčne sa jedná o kombináciu železobetónového skeletu založeného na pilotoch a oceľovej konštrukcii, sklenených výplniach a predsadenej fasády. Hromadné garáže sú vďaka konštrukcii fasády vetrané prirodzene.
Celkové usporiadanie domu sleduje jediný cieľ - doplniť zostávajúci priestor o hodnotnú stavbu, ktorá reaguje budúcim využitím na okolitú zložitú urbanistickú situáciu a ktorá dokáže využiť všetky limity danej lokality vo svoj prospech.

 

 

PARK3 - schematické rezy (PDF)

PARK3 - schematické rezy (PDF)

PARK3 - schémy pôdorysov 1 (PDF)

PARK3 - schémy pôdorysov 2 (PDF)

PARK3 - schémy pôdorysov 3 (PDF)

PARK3 - schémy pôdorysov (PDF)

Copyright: SSiM, Webdesign: De©us